Privacyverklaring

Return & Flow, gevestigd aan de Leliestraat 39, 5014AE te Tilburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Return & Flow
Leliestraat 39
5014AE Tilburg
0650514487

Persoonsgegevens die wij verwerken

Return & Flow verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Return & Flow verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

De persoonsgegevens waar Return & Flow mee werkt worden altijd door een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Return & Flow) verwerkt. Return & Flow neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen door computerprogramma’s of –systemen, besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Return & Flow bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van u e-mailadres van maximaal 1 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Return & Flow verstrekt u persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, tracking en vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Return & Flow gebruikt web analyse software (matomo.org) om inzicht te krijgen in hoeveel en hoe bezoekers op de site navigeren en waar bezoekers vandaan komen. Return en Flow vindt het belangrijk dat deze informatie in eigen beheer blijft en niet wordt gedeeld met derden.

You may choose to prevent this website from aggregating and analyzing the actions you take here. Doing so will protect your privacy, but will also prevent the owner from learning from your actions and creating a better experience for you and other users.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Return & Flow en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mytinyhome.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Return & Flow neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@mytinyhome.nl